Tisztelt Tagtársunk!

Kedves Kolléga!

 

 

Ezennel meghívjuk a Magyar Geotechnikai Egyesület soron következő Közgyűlésére, melyre

2017. szeptember 6-án

14 órakor

(szerdán) kerül sor a

 

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Kézdi Árpád Termében.

(1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. mfszt. 21.)

 

Határozatképtelenség esetén, azonos helyszínen és változatlan napirenddel fél órával később megismételt Közgyűlést tartunk. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

  

Tervezett napirendi pontok:

  1. A Szöuli ICSMGE konferencia magyar cikkeinek rövid bemutatása
  2. ISSMGE elnökjelöltek bemutatása, szavazás az MGE által támogatandó elnökjelölt személyéről
  3. ICSMGE 2021 helyszínek bemutatása, szavazás az MGE által támogatandó helyszínről
  4. Egyebek

 

Budapest, 2017. augusztus 18.

  

Tisztelettel,

  

                        Dr. Mahler András                                                  Dr. Koch Edina

                          Elnök/President                                              Alelnök/Vice-president

  

                                                                   Huszák Tamás

                                                                   Titkár/Secretary


 

ISSMGE elnökjelöltek rövid bemutatása

 

 

Mounir Bouassida (Professzor, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, ENIT)

Tanulmányai:           BSc, MSc, és PhD képzéseket az ENIT-en végezte

Betöltött tisztségek:

1999-2005    Az ENIT Építőmérnöki Tanszékének vezetője

2001-2005    A “ Ground Improvement ” technikai bizottság (TC17)  vezető tagja (core member)

2003-2007    A Tunéziai Talajmechanikai Egyesület (Tunisian Association of Soil Mechanics) elnöke

2005 2009     Az ISSMGE Afrikai Alelnöke

2009-2013    Az ISSMGE TC felügyelőbizottságának a tagja

Kutatási területei:

talajerősítés, alapozás, numerikus modellezés

Tagság, díjak, elismerések:

Számos nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja, bírálója, Fulbright ösztöndíjas, Shamsher Prakash. Award (2006), számos egyetemen és konferencián meghívott előadó

Fő célkitűzések:

Az ISSMGE bővítése (különösen Afrikában és Dél-Amerikában), az együttműködési tevékenységek elismerése, geotechnikai adatbankok összekapcsolása, fiatalok eredményeinek elismerése

 

 

 

Charles Wang-wai NG (Professzor, Hong Kong University of Science and Technology HKUST)

Tanulmányai:           MSc: University of Southampton, PhD: University of Bristol

Betöltött tisztségek:

2002-2010    A “ Physical modelling in Geotechnics ” technikai bizottság (TC102) kinevezett elnöke, titkára, vezető tagja

2010-2013    Az ISSMGE vezetőségi tagja

2014-             A HKUST oktatásért és kutatásért felelős alelnöke

2014-             A Hongkongi Talajmechanikai Egyesület elnöke

2014-             Az ISSMGE Bulletin főszerkesztője

2013-             Az ISSMGE kitüntetés bizottságának a elnöke

Kutatási területei:

Telítetlen talajok, környezető geotechnika, rézsűállékonyság, talaj-szerkezet kölcsönhatás

Tagság, díjak, elismerések:

Számos nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja, bírálója, Posztdoktori ösztöndíjas az UK-ban, Telford Premium Prize (2016), és több kitüntetés kiemelkedő nemzetközi publikációs tevékenységért, számos kínai állami kitüntetés

Fő célkitűzések:

Online ISSMGE egyetem, ösztöndíj a külföldi tanulás és kutatás elősegítésére, tudástranszfer elősegítése az „e-meeting place” segítségével, a nagy konferenciák „keynote” előadásainak elérhetővé tétele.

 


 

Ikuo Towhata (Professzor emeritus, University of Tokyo)

Tanulmányai:           BSc, MSc, és PhD képzéseket az ENIT-en végezte

Betöltött tisztségek:

2009-2012    A Japán Földrengésmérnöki Egyesület alelnöke

2009-2013    Az ISSMGE vezetőségi tagja

2013-2017    Az ISSMGE Ázsiai Alelnöke

2014-2016    A Japán Talajmechanikai Egyesület elnöke

2014-2020    A Japán Földrengéstanács tagja

Kutatási területei:

Talajdinamika, földrengés, talajjavítás, rézsűállékonyság

Tagság, díjak, elismerések:

Számos nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja, bírálója, Professzor Indiában (Indian Institute of Technology), 29th Japan Society of Civil Engineers; Best book publication award (2009), Japanese Geotechnical Society Technological development award (2015) és több nemzetközi kitüntetés

Fő célkitűzések:

A geotechnika megítélésének javítása, tudástranszfer elősegítése, alacsony költségvetésű konferenciák, kis tagszervezetek anyagi lehetőségeinek segítése. Az elnökség ideje alatt régiónként több hónapot tervez eltölteni (köztük Magyarországon is)

 

 

 

Askar Zhussupbekov (Professzor, Eurasian National University, Astana)

Tanulmányai:           MSc, és PhD képzéseket a „Saint-Petersburg State Architectural and Civil Engineering University” (SPBGASU) egyetemen végezte

Betöltött tisztségek:

2014-2018    A “ Megacities” technikai bizottság (TC305) elnöke

2009-2010    Az ISSMGE vezetőségi tagja

2010-2013    Az ISSMGE Ázsiai Alelnöke

2009-2017    A Kazahsztáni Talajmechanikai Egyesület elnöke

Kutatási területei:

Alapozások különleges talajviszonyok mellett, puha talajok

Tagság, díjak, elismerések:

Számos országban meghívott előadó, Professzor az USA-ban (Columbia University, New York), számos kazah állami kitüntetés.

Fő célkitűzések:

A geo-veszélyek témakörében nemzetközi előadások szervezése, nemzetközi munkacsoport létrehozása a geo-veszélyhelyzetek tanulmányozására, fejlődő országok bevonás az ISSMGE munkájába, a szervezet költséghatékonyságának javítása, kapcsolatfelvétel új nemzetközi szervezetekkel