Tisztelt Tagtársunk!

Kedves Kolléga!

 

Ezennel meghívjuk a Magyar Geotechnikai Egyesület soron következő Közgyűlésére, melyre

2018. január 10-én

14 órakor

(szerdán) kerül sor a

 

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Kézdi Árpád Termében.

(1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. mfszt. 21.)

 

Határozatképtelenség esetén, azonos helyszínen és változatlan napirenddel fél órával később megismételt Közgyűlést tartunk. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 14 órai kezdettel két szakmai előadásra kerül sor az Egyesület szervezésében:

Dr. Tompai Zoltán – Kerékpáros alagút sajtolása az M1 autópálya alatt

Szepesházi Attila, Scheuring Ferenc - Cölöpözési munkaplatformok geotechnikai tervezése

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Beszámoló az Egyesület 2017. évi működéséről
  2. 2018. évi tagdíj megállapítása
  3. 2018. évi tervezett események ismertetése
  4. Egyebek

 

 

Budapest, 2017. december 18.

 

Tisztelettel,

 

                         Dr. Mahler András                                                  Dr. Koch Edina

                          Elnök/President                                              Alelnök/Vice-president

   

                                                                   Huszák Tamás

 

                                                                   Titkár/Secretary