Pályázat

A Magyar Geotechnikai Egyesület az MMK Geotechnikai Tagozatával együttműködve létrehozta a „Geotechnika Jövőjéért” pályázatot. A pályázat célja támogatás nyújtása olyan szakmai programokon való részvételhez, amely segíti a pályázókat szakmai, tudományos fejlődésükben. A szakmai program lehet bármilyen geotechnikai témájú konferencia, workshop, szimpózium, stb. 

A pályázás feltételei:

  • Magyar Geotechnikai Egyesületi tagság
  • Személyes részvétel a konferencián
  • Cikk megjelenése a konferencián

A pályázás menete

Támogatásra pályázni a letölthető „pályázati űrlap” kitöltésével és benyújtásával lehet minden év február 28-ig. Pályázni nemcsak az adott naptári évben megrendezésre kerülő szakmai programon való részvételre, hanem akár következő évben megrendezendő eseményekre is lehet. Egy személy egy naptári évben csak egy rendezvényen való részvételre pályázhat. Ugyanazon évben benyújtható akár két pályázat is, amennyiben az egyik az adott, a másik pedig a következő naptári évre szól. Amennyiben a pályázó korábban már elnyert támogatást az adott naptári évre, úgy arra az évre már nem adhat be újabb pályázatot.

A pályázat benyújtását követően a Magyar Geotechnikai Egyesület elnöksége az MMK Geotechnikai Tagozat elnökségével közösen felállít egy bizottságot, amely elbírálja és rangsorolja a pályázatokat. Minden évben a pályázati keretösszeg kerül csupán meghatározásra. A támogatottak száma és a támogatások összege a beérkezett pályázatok függvényében kerül elbírálásra.

A támogató szervezetek fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a teljes pályázható keretnek csak egy részét osszák szét a pályázók között vagy akár az adott évben senkinek se nyújtsanak támogatást.

A támogatás odaítélésről és az egyes pályázóknak megítélt támogatási összegről a Magyar Geotechnikai Egyesület elnöksége az MMK Geotechnikai Tagozat elnökségével közösen határoz adott év március 31-ig. A pályázókat az eredményről e-mail-ben értesítjük, a sikeres pályázók névsorát és a támogatási összeget pedig az Egyesület honlapján is közzétesszük.

Sikeres pályázás esetén a következő évben nem adható be pályázat, akkor sem, ha a pályázó a megítélt támogatási összeget nem használta fel.

A megítélt támogatás másra nem ruházható át és nem használható fel más eseményen történő részvételre, csak a pályázó személyes részvételére használható fel a pályázatban megadott eseményen. Amennyiben a pályázó nem vesz részt a megpályázott eseményen, úgy nem jogosult a megítélt támogatásra és két évig nem pályázhat újra.

A támogatás módja utófinanszírozás. A pályázó a rendezvényt követően a saját nevére szóló számlák bemutatásával igazolja kiadásait, melyet követően az Egyesület banki átutalással fizeti ki neki a támogatást.

A támogatott a konferenciát követően szakmai beszámolót (legalább 500 szó) köteles készíteni és azt a támogató szervezeteknek az elkészült publikációval együtt benyújtani elektronikus formában, melyben egyebek mellett be kell mutatni, milyen módon segítette a rendezvény a pályázó szakmai fejlődését.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  • A téma aktualitása
  • A rendezvényen való megjelenés jellege (csak cikk, poszter, személyes előadás)
  • A rendezvény jellege (országos, regionális, nemzetközi, stb.)
  • A pályázó tudományos munkája és/vagy részvétele a szakmai közéletben
  • Kapcsolódó kutatási tevékenység